Chia sẻ tin này:

Cần tiền bán nhanh 4 lô đất chính chủ phường Nhơn hoà,Tx An Nhơn,Bình Định

Khu vực: Bán đất tại Bình Định Diện tích: 718m2

Thông tin mô tả

Cần tiền bán nhanh 4 lô đất chính chủ phường Nhơn hoà,Tx An Nhơn,Bình Định

– Giao thông đi lại thuận tiện,gần chợ,trường học…

+Lô 1: Diện tích: 190,52m2

+Lô 2  Diện tích:176m2

+ Lô 3 Diện tích: 168,76m2

+Lô4 Diện tích:183,27m2

+Lh: 090 5158322

https://123nhadatviet.com/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoa-tx-an-nhon-binh-dinh-5421817.html
http://bannhatoanquoc.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
https://alonhadat.com.vn/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoa-tx-an-nhon-binh-dinh-12092741.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-phuong-nhon-hoa-an-nhon-binh-dinh/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoatx-an-nhonbinh-dinh-p1539662
https://bds365.com.vn/detail?id=can-ban-dat-tan-my-chanh-tp-my-thotien-giang-299777.html
https://bannhadat123.vn/ban-dat-thi-xa-an-nhon-binh-dinh/can-tien-nhanh-4-lo-chinh-chu-phuong-nhon-hoatx-an-eid-894127/
http://bannhavip.net/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://bdsno1.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://dangtinauto.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://dangtinauto.net/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://dangtinraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://bdstoanquoc.net/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
https://dayroi.vn/nhuong-qsd-dat/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoatx-an-nhonbinh-dinh-1687790.htm
http://diaocvn.online/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoatx-an-nhonbinh-dinh-td-561422
https://gaapnow.com/446931/4/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.html
http://iraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://iraovatbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://khohangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://landvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://moigioivn.net/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://muabannhavn.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://muabannhavn.net/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://nguonhangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://i-nhadat.com/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoa-tx-an-nhon-binh-dinh-3915787.html
http://dothinhadat.com.vn/ban-dat-tai-huyen-an-nhon-binh-dinh/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoatx-an-nhonbinh-p-301467.html
http://nhadatchinhchubds.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://nhadathungyen.com.vn/cms/product/edit/20368
https://nhadat24h.com/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoa-tx-an-nhon-binh-dinh-bds2390010.html
http://nhadattoancau.net/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-636b-phuong-nhon-hoa/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoatx-an-nhonbinh-dinh-pr13210015.htm
https://nhadattop1.com/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoa-tx-an-nhon-binh-dinh-vu-thi-huyen-pd14415338.htm
https://raobannhadat.vn/ban-dat-phuong-nhon-hoa-huyen-an-nhon-binh-dinh-co-so-do-sell524845.html
http://www.raovat.info/raovat-7192023/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoa-tx-an-nhon-binh-dinh.html
https://www.okban.vn/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoatx-an-nhonbinh.html
http://raovatbdsvn.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://raovatbdsvn.net/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://raovatnhadatvip.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://raovatnhadatvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://thocuvietnam.com/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
http://raovat24.com.vn/raovat/Toan-quoc/Dat-o-Dat-tho-cu/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoa-Tx-An-Nhon-Binh-Dinh-517896/
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-phuong-nhon-hoa-an-nhon-binh-dinh/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoatx-an-nhonbinh-dinh-p1865141
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-636b-phuong-nhon-hoa/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoatx-an-nhonbinh-dinh-pr15930982.htm
http://vipbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-67633/Can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-Nhon-hoaTx-An-NhonBinh-Dinh.aspx
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-phuong-nhon-hoa/can-tien-ban-nhanh-4-lo-dat-chinh-chu-phuong-nhon-hoatx-an-nhonbinh-dinh-pr19592524.htm

Đặc điểm bất động sản

Diện tích: 718m2
Hướng: Hướng nhà
1 năm trước
Địa chỉ: Bình Định, Phường Nhơn Hoà, Thị xã An Nhơn, Bình Định
Chia sẻ tin này:

Bán đất khác tại Bình Định